Selecteer een pagina

18 april

Sprekende over het vruchtdragen door de gelovige, zegt de Heer Jezus: “Mijn Vader is de Landman” (Johannes 15:1).Door onze Heer Jezus Christus zijn wij, die in Hem geloven, kinderen van God geworden (Romeinen 8:16).Wij zijn huisgenoten van God (Efeze...

17 april

In Johannes 15:1-8 spreekt de Heer Jezus tot de Zijnen over vrucht dragen.Hij zegt: “Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen”.Zoals het in de natuur is, is het ook...

16 april

Ieder die in de Heer Jezus gelooft is IN Hem.Dit is niet iets wat wij onszelf aanmeten. Het is uit God, Hij heeft ons in deze positie geplaatst.De Heer Jezus is nu geworden: “Onze wijsheid, onze rechtvaardigheid, onze heiliging, onze verlossing”. Ook dit...

15 april

Hebreeën 9:22b “zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving”.Ezechiël 18:4b “de ziel, die zondigt, die zal sterven”.Dit zijn onveranderlijke Goddelijke uitspraken. Een leven voor een leven. De Heer Jezus heeft op Golgotha Zijn kostbaar bloed...

14 april

Toen koning Salomo het Huis des HEEREN liet bouwen, heeft hij in de steengroeve elke steen volkomen laten afwerken, zodat er bij de bouw van Gods tempel geen hamer of beitel of enig ijzeren gereedschap werd gehoord, lezen wij in 1 Koningen 6:7.In Efeze 2:20-22 zegt...

13 april

Volgens Efeze 2:19 zijn wij “dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods”.Gods Geest spreekt hier tot de gelovigen uit de heidenen.Aan het volk Israël heeft God Zijn heilige wet gegeven, de offerdiensten en...