Selecteer een pagina

2 maart

Het gehele Oude Testament door heeft God de komst van de Messias laten verkondigen.De Messias die op de troon van David zou zitten en heersen over Israël (o.a. Jesaja 9:6, Ezechiël 37:25-28). De Messias is gekomen in de volheid des tijds, geboren uit een vrouw,...

1 maart

In deze tijd wordt veel gesproken en geschreven over de Heer Jezus. In allerlei zogenaamd christelijke groeperingen en in niet-christelijke kringen is Hij dikwijls het onderwerp van gesprek en geschrift.Hij is “in”, zoals een krant het onlangs (1973)...

28 februari

Ieder mens en elk dier dat op aarde leeft, elke plant die er op groeit, heeft licht nodig.Het licht brengt leven, doet groeien en bloeien.Het licht is ook zeer onbarmhartig.In het licht ontdekken we de schoonheid van Gods schepping, we zien er ook in wat de mens heeft...

27 februari

Het is wonderlijk dat wij, die in de Heer Jezus hebben geloofd als onze Heiland en Verlosser en door Hem kinderen Gods zijn geworden, zo blij kunnen roemen in de genade die ons ten deel is gevallen.Gods Geest heeft ons doen inzien, dat er niets in onszelf is wat Gode...

26 februari

Genade heeft in onze oren een niet aangename klank. De mens wil geen genadebrood eten. Genadegaven worden niet gewaardeerd.Genade strijdt tegen zijn eergevoel. Zijn prestige eist dat hij tegenprestaties levert.In onze menselijke samenleving is deze houding niet te...

24 februari

Vrede op aarde. Hoeveel gebeden zijn hiervoor niet opgezonden, hoeveel protestmarsen en massabetogingen hieraan gewijd?Vrede op aarde, dat is: “Geen oorlog meer, geen ruzie meer, maar rust en welvaart voor iedereen”. Bij de geboorte van de Heer Jezus...