Selecteer een pagina

7 juni

Lukas 11:23: “Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit”.Johannes 3:36: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn...

6 juni

In 1 Johannes 1:3-10 spreekt Gods Woord over onze wandel in gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.”En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem...

5 juni

“Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen (jagen in NBG), om den HEERE te kennen”, sprak de profeet Hosea (Hosea 6:3a).Hij sprak hier tot Israël dat zich eens tot zijn Messias zal bekeren.Hoe wonderlijk zal het zijn, als dat het verlangen van Israël zal...

4 juni

In Romeinen 1:16 zegt het Woord, dat het Evangelie een kracht Gods is tot zaligheid, een iegelijk, die gelooft.Wie het Evangelie aangaande Jezus Christus Gods Zoon gelooft, wordt door de kracht van God opnieuw geboren.Het is Zijn grote kracht die van ons, zondaars...

3 juni

“Jezus zeide tot Thomas: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben” (Johannes 20:29).In Romeinen 1:17 lezen we: “De rechtvaardige zal uit geloof...

2 juni

“Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel den Zoon gegeven; Opdat zij allen den Zoon eren, gelijk zij den Vader eren. Die den Zoon niet eert, eert den Vader niet, Die Hem gezonden heeft” (Johannes 5:22-23).Er is dus voor geen enkel...

1 juni

“De Koning der koningen, en Heere der heeren, Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk licht bewoont; Denwelken geen mens gezien heeft, noch zien kan; Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen” (1 Timotheüs 6:15,16).In Hebreeën 4:13 lezen we,...