Selecteer een pagina

21 januari

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door, onzen Heere Jezus Christus” (Romeinen 5:1).Wij dan, die in Christus Jezus geloven en die Hem van harte danken voor dat heerlijke werk der verlossing dat Hij heeft volbracht.Wij...