Selecteer een pagina

In 1 Johannes 1:3-10 spreekt Gods Woord over onze wandel in gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
“En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.” lezen we in 1 Johannes 1:5. Als wij dus in Zijn gemeenschap wandelen, wandelen wij in Zijn licht.
Volgens Efeze 5:8 zijn wij licht in de Heer. Wij zijn kinderen des lichts.
Het is zo wonderbaar dat Gods Woord, sprekende over onze wandel in het licht, er onmiddellijk op laat volgen: “En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden” (1 Johannes 1:7). Dit staat geschreven in de tegenwoordige tijd. Het is een voortdurende reiniging.
Als wij in Zijn licht wandelen, zullen we steeds weer ervaren dat in ons geen goed woont (Romeinen 7:18). Wij zijn echter vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde, zodat we de zonde niet meer behoeven te dienen (Romeinen 6:6).
Zolang we echter op deze aarde zijn, zullen we telkens weer verkeerd doen. Juist in het licht van God komen onze tekortkomingen des te meer naar voren.
Op grond van het bloed dat Christus heeft aangebracht, mogen we steeds met vrijmoedigheid tot onze hemelse Vader gaan. Hij vergeeft ons en reinigt ons van alle ongerechtigheid.
Voor alle zonden, bewust of onbewust bedreven, is ten alle tijde bij God het bloed van Jezus Christus Zijn Zoon dat ons reinigt. Het is op deze grond, dat wij gemeenschap met God de Vader en met onze Heiland Jezus Christus kunnen leven. Het resultaat van dat gemeenschapsleven is, zoals vers 4 van 1 Johannes 1 zegt: “Opdat onze blijdschap vervuld zij”. Te wandelen in het licht van God onze Vader, in en door onze Heer Jezus Christus, brengt een wondere blijdschap met zich mee.
Gods Geest bewerkt dat in ons. Wandelend in Zijn licht hebben wij gemeenschap met allen die ook in Zijn licht wandelen.

Lezen: 1 Johannes 1:1-10