Selecteer een pagina

Geloven gaat zo maar niet. Ik kan niet geloven.
Is dit inderdaad waar? Hebt u zich wel eens gerealiseerd, dat onze samenleving is gebaseerd op geloof?
Met iemand die u niet gelooft, kunt u toch niet samenwerken?
U gelooft uw spoorboekje, u gelooft uw huisgenoot, u gelooft de man die uw kachel repareert, enz.

Is het niet een wonder van Gods liefde, dat Hij alleen maar van de mens vraagt om Hem te geloven? Hem te vertrouwen op Zijn Woord?
Als Hij zegt in Zijn Woord, de Bijbel, dat Hij de wereld zo lief had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een IEDER die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe, waarom gelooft u dat dan niet?
En als de Heer Jezus zegt: “Die in Mij gelooft heeft eeuwig leven”, geloof dan wat Hij zegt en u hebt het eeuwige leven.
Volgens het Woord van God is er in Zijn ogen NIEMAND die goed doet. Maar, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken!
Wij mogen vol vertrouwen onze hand op dat evangelie leggen en met het hart geloven, dat het waar is wat God zegt, ook voor mij.

Lezen: Johannes 3:31-36