Selecteer een pagina

“Dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen (jagen in NBG), om den HEERE te kennen”, sprak de profeet Hosea (Hosea 6:3a).
Hij sprak hier tot Israël dat zich eens tot zijn Messias zal bekeren.
Hoe wonderlijk zal het zijn, als dat het verlangen van Israël zal zijn. Hun Heer te kennen, ernaar jagen Hem te kennen!
Vervolgen is omzichtig voortgaan met een bepaald doel voor ogen. Het is, je met heel je wezen erop richten het doel te bereiken.
In Filippensen 3:10-12 spreekt Paulus door Gods Geest over HEM, Jezus Christus, te kennen.
Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik JAAG er naar, zegt hij en in vers 14 betuigt hij nogmaals: “Ik jaag naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus”.
In 1 Timotheüs 6:11 spreekt Gods Woord over jagen naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, enz.

Er zijn niet zoveel gelovigen die een “jager” willen zijn. De meeste kinderen Gods hebben er volkomen genoeg aan te geloven dat ze naar de hemel gaan.
Ernaar jagen om hun Heer en Heiland goed te leren kennen, om te leren verstaan wat Zijn wil met hen is, het gaat vaak teveel ten koste van henzelf.

Jagen om Hem te kennen, jagen naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, enz. betekent niet ons met inspanning van krachten daartoe aanzetten. Het is jezelf geheel willen verliezen in Christus, onze Heer en Meester, jezelf beschikbaar stellen aan Hem, opdat Hij je kan vormen naar Zijn wil. Het is: “Gij in Mij en Ik in u”.
Het is ook in gehoorzaamheid aan Gods Woord leven en je door Gods Geest laten leiden.
Zo groeit het verlangen in ons hart om Hem te leren kennen.
Dan zullen we eens uit Gods hand de prijs van Zijn roeping ontvangen tot eer van Jezus Christus, onze Heer.

Lezen: Filippensen 2:10-14