Selecteer een pagina

De Heer Jezus, Gods Zoon, heeft op het kruis van Golgotha voor ons de zondeschuld betaald.
Hij is voor ons in de dood gegaan. God heeft Hem opgewekt uit de dood.
Romeinen 4:25 zegt: “Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking”.

Van nu af is het niet meer mogelijk buiten Jezus Christus om tot God te naderen. Jezus Christus is nu de Brug geworden waarover wij tot God kunnen gaan.
Hij is de Middelaar van God en van mensen (1 Timotheüs 2:5).
Dit betekent dat God ons alleen kan liefhebben in en door Zijn Zoon en wij God onze Vader kunnen noemen alleen in Zijn Zoon.
Jezus Christus is de enige weg, waardoor wij tot God kunnen komen (Johannes 14:6).

God biedt ons Zijn Zoon aan en zegt: “Geloof in Jezus Christus en gij zult zalig worden”.
De Heer Jezus heeft alles voor ons in orde gemaakt en wij behoeven dat alleen maar in vertrouwen te aanvaarden.

Lezen: 1 Timótheüs 1:15-16