Selecteer een pagina

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen”, sprak de Heer Jezus tot de Zijnen (Johannes 16:33).
“Opdat gij in Mij vrede hebt”. In Christus Jezus onze Heiland!
“HIJ is onze vrede”, zegt Efeze 2:14.
In de wereld lijden wij verdrukking. Deze wereld wijst Christus, Gods Zoon, af en ook hen die bij Christus behoren. Deze wereld is vol van moeite, verdriet, ziekte en eenzaamheid. Als echter Christus onze vrede is, als wij vrede IN Hem hebben, zijn wij niet afhankelijk van de omstandigheden.
Dan IS er blijdschap en rust in ons hart, ongeacht verdrukking, moeite, enz.
Leven door geloof in innige gemeenschap met onze Heiland en onze hemelse Vader, heft ons boven deze wereld en haar verdrukking uit en doet ons stil en met blijdschap onze weg gaan, wetende dat wij in Christus Jezus zijn omsloten door Gods liefde.
“Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij”, zei de Heer (Johannes 14:1).
Daar komt het op aan in ons leven.
Gelóven in God, gelóven in Christus, de Heer.
Gelóven in Zijn trouw, Zijn liefde, Zijn genade. Geloven al die heerlijke zegeningen waarmede God ons in Christus heeft gezegend, zoals het Woord ons dat ontvouwt.
Dit brengt met zich mee die wonderbare diepe vrede in Christus, onze Heiland, omdat Hij Zèlf deze vrede voor ons is.
Dan aanvaarden we de verdrukking en het leed dat in de wereld is. We leggen het alles vol vertrouwen in handen van onze hemelse Vader en we verblijden ons in de liefde van onze Heer en Heiland, Die de wereld heeft overwonnen.

Lezen: Johannes 16:33-17:3