Selecteer een pagina

De rechtvaardige zal uit GELOOF leven.
Het geloof is een bewijs der zaken, die men niet ziet. Door het geloof verstaan wij. Dit leert ons Gods Woord (Hebree├źn 11:1-3).
Wat is geloven? Geloven is voor waar houden wat God ons door Zijn Woord verkondigt.
Geloof is niet zaligmakend. Jezus Christus maakt de mens zalig, verlost hem uit zijn verlorenheid. Geloof is de hand die deze verlossing aangrijpt. Het is de hand die de reddingsboei, die de Redder de drenkeling toewerpt, pakt.
Geloven is: “Ophouden met pogingen om jezelf te verlossen”.
Het is: “Je laten vallen in de armen van de Heiland der wereld, Die Zijn leven heeft gegeven om verlorenen te redden”.
Het is: “Jezelf loslaten en je toevertrouwen aan Hem”.

Gods Geest wil dit in ons bewerken als wij onze tegenstand opgeven.
Het is niet gemakkelijk, want wij vinden onszelf nog wel goed.
Jezus Christus aanvaarden als Verlosser betekent: “Erkennen dat in ons geen goed woont en dat wij het oordeel Gods, hetwelk de Heer Jezus heeft ondergaan, verdiend hadden”.
Geloven in Jezus Christus betekent ook: “Verlost te zijn van zonde en dood; het eeuwigheidsleven te mogen leven met het hart vol vrede en blijdschap”.

Lezen: Romeinen 1:16-17