Selecteer een pagina

“Aan degenen, die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker, Jezus Christus”, schrijft Petrus in zijn tweede brief (2 Petrus 1:1).
Romeinen 3:22-24 leert ons dat, door het geloof van Jezus Christus, Gods gerechtigheid openbaar is geworden, tot allen en over allen die geloven. Door de verlossing in Christus Jezus werden wij, die in Hem geloven, om NIET gerechtvaardigd uit Zijn genade.
Het is de gerechtigheid van onze God en Heiland, Jezus Christus, die ons wordt toegerekend.
Wij, eens verloren in zonde en dood, zijn nu gerechtvaardigd door Zijn bloed (Romeinen 5:9). Rechtvaardig voor een heilig God, alsof wij nooit gezondigd hadden!
Gelovende in Christus, Gods Zoon, ontvingen wij eeuwig leven (Johannes 3:36). Dit is geloof tot behoudenis.
Het “dierbaar geloof” waarover Petrus spreekt, is niet alleen het geloof in Christus om zalig te WORDEN, doch ook het geloof om zalig te lĂ©ven.
Petrus schrijft aan BEHOUDEN mensen.
Wij ontvingen in Christus eeuwig leven, dat is nieuw leven. Dit nieuwe leven, dat leven door geloof is, is zo kostbaar. Het is gefundeerd op de gerechtigheid van onze Heer.
Paulus schrijft in Filippensen 3:9-10, dat hij geen eigen gerechtigheid wil bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. En dat om Hem te kennen!
Christus is de kern van ons geloofsleven. Hem kennen, Hem liefhebben, Hem door geloof Heer van ons leven maken! Dit is zo kostbaar, dit alleen heeft waarde voor God.
Wij konden niets bijdragen tot onze verlossing. Het is het werk Gods in Christus, voor ons volbracht. Ook het werk des geloofs is geheel GODS werk, dat Hij in ons volbrengt door Zijn Geest. Het heeft tot doel ons te vullen met de vrucht der gerechtigheid welke door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en prijs van God (Filippensen 1:11).
Als wij ons slechts Hem ter beschikking willen stellen (Romeinen 6:13).

Lezen: 2 Petrus 1:1-4