“Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde”, sprak de Heer Jezus tot de zijnen (Johannes 15:9).
“Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen” (1 Johannes 3:16).
BLIJFT in Mijn liefde, zegt de Heer tot ons die in Hem geloven.
De liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, is zo onzegbaar groot. Wie kan ooit doorgronden, wat het Hem gekost heeft om in onze plaats te gaan staan, toen God oordeelde en Hij voor ons in de dood ging?
Het was Zijn wonderbare liefde, die ons tot redding werd en het is Zijn wonderbare liefde die ons, nu wij verlost zijn, omringt en omsluit.
Blijven in deze liefde is: er altijd weer op terugvallen, ze overdenken, je erin verlustigen.
Zijn liefde is onveranderlijk, ze is eeuwig, want Hij, Jezus Christus, is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid (Hebree├źn 13:8).
Blijven in Zijn liefde betekent in nauwe gemeenschap met Hem leven, Hem toestaan in je hart te gaan wonen.
Blijven in Zijn liefde betekent ook je door Gods Geest en Gods Woord te laten onderwijzen om Hem meer en beter te leren kennen.
Het is je wortelen in deze liefde, erin gaan staan, zoals een plant in de aarde, erin groeien en bloeien.
De liefde van Christus onze Heiland, Die de kennis te boven gaat (Efeze 3:19), zal dan ons leven vullen tot al de volheid Gods.
Het betekent, dat Zijn liefde in ons zal zijn een fontein van water dat springt tot in het eeuwige leven (Johannes 4:14), omdat Hijzelf deze liefde is.

Lezen: Efeze 3:14-19

“Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn liefde”, sprak de Heer Jezus tot de zijnen (Johannes 15:9).
“Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen” (1 Johannes 3:16).
BLIJFT in Mijn liefde, zegt de Heer tot ons die in Hem geloven.
De liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, is zo onzegbaar groot. Wie kan ooit doorgronden, wat het Hem gekost heeft om in onze plaats te gaan staan, toen God oordeelde en Hij voor ons in de dood ging?
Het was Zijn wonderbare liefde, die ons tot redding werd en het is Zijn wonderbare liefde die ons, nu wij verlost zijn, omringt en omsluit.
Blijven in deze liefde is: er altijd weer op terugvallen, ze overdenken, je erin verlustigen.
Zijn liefde is onveranderlijk, ze is eeuwig, want Hij, Jezus Christus, is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid (Hebree├źn 13:8).
Blijven in Zijn liefde betekent in nauwe gemeenschap met Hem leven, Hem toestaan in je hart te gaan wonen.
Blijven in Zijn liefde betekent ook je door Gods Geest en Gods Woord te laten onderwijzen om Hem meer en beter te leren kennen.
Het is je wortelen in deze liefde, erin gaan staan, zoals een plant in de aarde, erin groeien en bloeien.
De liefde van Christus onze Heiland, Die de kennis te boven gaat (Efeze 3:19), zal dan ons leven vullen tot al de volheid Gods.
Het betekent, dat Zijn liefde in ons zal zijn een fontein van water dat springt tot in het eeuwige leven (Johannes 4:14), omdat Hijzelf deze liefde is.

Lezen: Efeze 3:14-19