Selecteer een pagina

Gods Woord zegt: “Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamd, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” (Romeinen 6:16).
Een slaaf heeft geen eigen wil. Hij moet eenvoudig zijn heer gehoorzamen.

Ieder mens is slaaf van de zonde. De zonde heerst over elk mens en er is niemand die zich aan deze heerschappij kan onttrekken.
Wij horen vaak de leuze: “Vrijheid, blijheid”. Het is niet méér dan een leuze. De gehele wereld ligt in de boze (1 Johannes 5:19). Wij zijn geketend aan de zonde en niet in staat de stem van de boze, de heer dezer wereld, te weerstaan.

Er is Eén geweest die heeft getriomfeerd over zonde, dood en satan.
Jezus Christus, de machtige Held, heeft dood en hel overwonnen. Hij stond op uit de dood.
Elk mens die tot Hem gaat, in Hem gelooft, wordt door Hem verlost uit de macht van zonde en dood.
Hij wordt overgezet in Zijn heerlijk Koninkrijk. Die door de ZOON is vrijgemaakt, is WAARLIJK VRIJ.

Lezen: Johannes 8:30-36