Selecteer een pagina

God heeft in Jezus Christus volkomen genoegdoening ontvangen voor de smaad Hem door de zonde aangedaan.
Het bewijs hiervan is dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden en zit aan de rechterhand van de Majesteit in de Hoge (Hebree├źn 1:3-4).
“Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking” (Romeinen 4:25).

Wij, die God geloven op Zijn Woord en Jezus Christus kennen als onze Zaligmaker en Heer, hebben de gerechtigheid die Christus voor ons heeft verworven, ontvangen.
“Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan” (Jesaja 61:10), mogen wij nu met blijdschap zingen, want Hij heeft ons bekleed met het kleed der gerechtigheid dat Christus heeft gegeven. Ja, Jezus Christus Zelf is onze gerechtigheid.

In Hem zijn wij gestorven en geoordeeld, in Hem opgewekt tot nieuw leven. In en door Christus Jezus mogen wij nu vrijmoedig tot een heilig God naderen en Hem als onze Vader eren.

De kwestie is dus nooit of wij veel of weinig gezondigd hebben of wij goed of slecht zijn.
Waar het op aan komt is: “Geloof de uitspraken Gods, neergelegd in Zijn Woord, geloof in Jezus Christus, Zijn Zoon”.

Lezen: Romeinen 4:24-25