Selecteer een pagina

“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade” (Efeze 1:7).
In Christus Jezus HEBBEN wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de misdaden naar de rijkdom van Gods genade.
In dit eerste hoofdstuk van de Efezebrief doet Gods Geest ons zien hoe rijk wij zijn in Christus Jezus onze Heer. Wij HEBBEN de verlossing door Zijn bloed. Deze verlossing uit de macht van de zonde en dood kan nooit meer ongedaan gemaakt worden, want zij ligt vast in Hem.
Hij heeft ons met Zijn bloed vrijgekocht, Hij betaalde met Zijn kostbaar bloed. In Hem hebben wij de vergeving van de zonden naar de RIJKDOM VAN GODS GENADE. Hoe groot en wijd deze rijkdom Zijner genade is, kunnen we met ons menselijk verstand niet bevatten.
Alles wat God doet, is volkomen. Wij hebben de vergeving van al wat wij misdeden. Deze vergeving is zo totaal, zo volkomen, dat wij nu voor een heilig God rein en smetteloos zijn. Hij heeft ons bekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus en aldus is het probleem van de zonde voor eeuwig opgelost. God kan nu al Zijn liefde en genade over ons uitstorten.
Wij mogen tot deze heilige God naderen in de waarde van het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon.
Wij zijn in Christus kinderen Gods geworden. In Hem zijn wij heilig en onberispelijk voor God (Efeze 1:4).
In onze verhouding tot Hem als KIND TOT VADER mogen wij in Zijn huis verkeren. Als kind mogen we onze zonden, die wij telkens weer zullen doen, belijden en Hij vergeeft en reinigt ons op grond van het bloed van Christus (1 Johannes 1:7-9). Gods Woord zegt in Hebree├źn 9:12, dat Christus met Zijn eigen bloed eens voor altijd is binnengegaan in het Heiligdom (in de hemel), waardoor Hij een Eeuwige verlossing verwierf. Welk een rijkdom bezitten wij in Hem!

Lezen: Hebree├źn 9:11-12