Selecteer een pagina

In deze tijd wordt veel reclame gemaakt voor de Bijbel. Het is een interessant boek en het biedt elk wat wils. Ieder gelovig mens heeft zo zijn standpunt en probeert dat standpunt te verdedigen met bijbelteksten.

De Bijbel is niet voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken (2 Petrus 1:21).
De Bijbel is uitsluitend Christo-centrisch. Jezus Christus staat in het centrum van de Bijbel. Het gaat alles om Hem of over Hem.

Hij staat ook in het centrum van het ganse heelal. Niemand kan tot God komen buiten Jezus Christus om en God kan de mens uitsluitend in en door Christus Zijn liefde en genade bewijzen.

De Bijbel toont ons de weg Gods met de mens en ontvouwt het wonderlijke verlossingswerk van Christus. Voor iemand die niet in Hem gelooft is de Bijbel een gesloten boek. Voor ons die in Christus Jezus geloven is de Bijbel Gods onfeilbaar Woord, het licht op ons pad en de lamp voor onze voet (Psalm 119:105).

Hoe meer we ons in dat Woord verdiepen, hoe kostbaarder en wonderlijker het voor ons wordt.
Uit dat dierbare Woord leren we Hem kennen. Onze God en Vader in Zijn liefde en genade en Jezus Christus, onze Heer en Heiland die Zichzelf voor ons heeft overgegeven en ons kocht met Zijn kostbaar bloed.

Alleen met dit doel voor ogen moeten we onze Bijbel lezen met biddend hart, ons daarbij stellend onder de leiding van Gods Heilige Geest.

Lezen: Johannes 20:30-31