Selecteer een pagina

Het is zulk een grote en heerlijke genade van God dat Hij ons van Zijn Geest heeft gegeven. In Christus heeft God ons verlost van onze zondeschuld. Niet alleen dat, Hij heeft ons in Christus doen sterven en ons met Hem weer opgewekt tot NIEUW leven. Het is Gods kracht, Gods geest, Die dat heeft gedaan. Wij zijn nu in Christus Jezus gerechtvaardigd en in Hem voor God heilig en onberispelijk (Efeze 1:4). Dit is onze positie in Christus en die is eeuwig en onveranderlijk. Toen wij behouden werden, werden wij in Christus een NIEUWE SCHEPPING (2 Korinthe 5:17). Aan deze nieuwe schepping, het nieuwe leven in ons, is Gods Geest onlosmakelijk verbonden. Wijzelf zouden dit nieuwe leven, dat Goddelijk leven is, nimmer tot ontplooiing kunnen brengen of het kunnen stimuleren. Hiertoe is Gods kracht, Gods Geest, nodig.

God schonk ons Zijn Geest in ons hart, ja, Hij heeft Hem ons als onderpand van onze erfenis gegeven. Hij heeft ons er mede verzegeld en dat is voor eeuwig (Efeze 1:13-14). Wij mogen ons nu geheel aan de leiding van Zijn Geest toevertrouwen en door geloof de Geest in ons de vrijheid geven het nieuwe leven tot openbaring te brengen. Dat nieuwe leven is: “Christus in ons”. Natuurlijk is het dat, want bij God en in Zijn Woord gaat het alles uitsluitend om Christus de Heer. Hij is alles voor God en Hij moet dat ook voor ons zijn. Gods Geest wil dit en niets anders in ons bewerken. Hoe geweldig is het dat in ons, eens verloren zondaars, zulk een Goddelijk leven werkt. Gods Heilige Geest is onze Trooster, onze Leidsman Die ons Christus doet kennen in Zijn grootheid en liefde. Hij getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn, opdat wij hieraan nooit meer zouden twijfelen. Door Hem roepen wij: “Abba, Vader” (Romeinen 8:15-16).

Lezen: Romeinen 8:14-17