Selecteer een pagina

Een mens wil altijd graag meewerken aan zijn zaligheid. Hij wil wat doen voor God.
Velen vragen zich af: “De Heer deed zoveel voor mij, wat doe ik voor Hem?”

De mensen stelden eens aan de Heer Jezus de vraag: “Wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken”? Jezus ant-woordde en zeide tot hen: “Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Dien Hij gezonden heeft” (Johannes 6:28-29).
Alleen maar geloven in Hem, Christus de Heiland der wereld, hoe moeilijk is dat voor ons.
Het bevredigt ons veel meer om te werken voor de Heer, ons best te doen voor Zijn zaak.

De rechtvaardige zal uit GELOOF leven, zegt God.
Wij zeggen: “Ja maar, wij willen ook graag wat doen. Wij willen goede werken doen uit dankbaarheid”.
Wat zouden wij, in wie geen goed woont, ooit voor een heilig God kunnen doen.

God vraagt van ons gehoorzaamheid aan Zijn Woord en Zijn Woord vertelt ons dat Christus ALLES volbracht heeft. Hij be-taalde onze schuld en ging voor ons in de dood. Hij stond op en zit nu aan Gods rechterhand. Hij schonk ons NIEUW leven en het is Gods Geest, Die dat nieuwe leven in ons doet groeien en bloeien.
Ook deze heilsfeiten zijn resultaat van wat onze Heiland voor ons heeft volbracht.
Geloven in deze Heiland, geloven wat Gods Woord ons leert over Hem (Johannes 20:31), dat is Gode welbehagelijk. LĂ©ven vanuit dat geloof, dat is: “Met Hem door het leven gaan”.
Gods Geest toelaten ZIJN werk IN ons te doen.
God rust in het volbrachte werk van Zijn Zoon.
Ook wij mogen hierin rusten en ons erin verblijden.

Lezen: Romeinen 1:16-17