Selecteer een pagina

Hoe dikwijls lezen we niet in Gods Woord: “Luistert naar Mij”.
Jesaja 51:4: “Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor!”
Jesaja 55:3: “Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven”.
Luisteren is stil zijn en aandachtig horen naar wat God tot ons spreekt.
Luisteren is oplettend horen met de wens om het gesprokene te verstaan.
“Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij”, zei de Heer Jezus in Johannes 10:27.
Zulk een horen is luisteren met het hart, het is opletten wat de Heiland tot ons te zeggen heeft, het is aandachtig horen naar Gods Woord.

Alleen in Christus is het eeuwige leven, buiten Hem is de dood.
Het verlangen om te horen naar de stem van onze Heer, onze goede Herder, werkt Gods Geest in de harten van Gods kinderen, die zich volkomen aan hun Heer willen toevertrouwen.

Hoe heerlijk is het te mogen weten dat Hij ons ieder persoonlijk kent, en dat Hij ons liefheeft.
Zó lief had Hij ons, dat Hij Zijn leven voor ons heeft overgegeven.
God heeft ons zo onmetelijk rijk gemaakt in onze Heer en Heiland en ons talloze beloften geschonken.
Laten we toch aandachtig luisteren naar wat Hij ons te zeggen heeft in Zijn dierbaar Woord.
Zijn Woord is de Waarheid, het is ook het Leven.
Het leert ons Hem kennen, onze Heiland Jezus Christus, Die Zelf de Waarheid en het Leven is.
Hem kennen, is Hem liefhebben.
Hem liefhebben, is Hem gehoorzamen.

Lezen: Johannes 10:27-30