Selecteer een pagina

“Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat?” vroeg de Heer Jezus aan Martha (Johannes 11:25-26).
In 1 Johannes 5:20 zegt Gods Woord van de Heer Jezus Christus: “Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven”.

“Ik ben de Eerste en de Laatste; En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods”, zegt de Heer in Openbaring 1:17-18.
Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht (2 TimotheĆ¼s 1:10).
Onvergankelijk leven voor een ieder die in Hem gelooft!
Zijn leven is in ons gelegd, toen wij behouden werden en dit leven is eeuwig leven.
Het gaat door ook nadat wij ontslapen zijn in Hem en het zal een leven zijn in volmaaktheid en heerlijkheid.
Ons sterfelijk lichaam wordt afgelegd en we ontvangen een nieuw, verheerlijkt lichaam, waarmede wij ten volle zullen kunnen genieten van Zijn eeuwige heerlijkheid (1 Korinthe 15:42-44).
Welk een heerlijke toekomst gaan wij tegemoet, maar ook welk een zaligheid reeds hier het eeuwige leven te mogen beleven.
Met onze Heer en Heiland, de Levensvorst, te smaken de vreugde van Zijn leven in ons!
Het is Goddelijk leven, het is onvergankelijk leven.
Wij zijn voor eeuwig opgesloten in Hem, voor eeuwig bevrijd van de macht van de dood.
Ik ben de Eerste en de Laatste, zei de opgestane Heer. Hoe is Hij het waard ook in ons leven de Eerste en de Laatste te zijn!

Lezen: Johannes 11:20-28