Selecteer een pagina

Hoe wonderlijk groot is onze God en Vader in Zijn zorg voor Zijn kinderen.
Wij die de Heer Jezus kennen als onze Verlosser en Zaligmaker, mogen die heilige God in Christus aanspreken als onze Vader.
Hoe dikwijls lezen we niet in Gods Woord, dat Hij ons leidt, dat Hij voor ons zorgt.
“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7).
Psalm 55:23: “Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele”.
In Mattheüs 6:27 vraagt de Heer Jezus: “Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?”
“Daarom, zijt niet bezorgd”, zegt Hij verder in vers 31.

Voor ons, kinderen van God, zijn de zorgen die het leven meebrengt toch niet het belangrijkste?
God wil ons in Zijn grote wijsheid en liefde alle zorgen afnemen, opdat wij in staat zullen zijn onze aandacht op Hemzelf te richten, ons te laten leiden door Zijn Geest en zo het nieuwe leven te leven in gemeenschap met onze Heer en Heiland.
Wij mogen leven zoals een kind in het huis van zijn vader leeft.
Vader laten zorgen. Het kind hoeft niets anders te doen dan Vader te gehoorzamen en naar Hem toe gaan met zijn blijdschap en zijn problemen.
Onze God, volmaakt in Zijn liefde voor ons, wil niets liever dan dat wij tot Hem gaan en onze hand in de Zijne leggen.
Gods Woord zegt immers dat wij HUISgenoten Gods zijn! (Efeze 2:19).
Zouden wij Hem dan niet ons volle vertrouwen geven, ook al is de weg van ons leven niet geheel naar onze wensen?
Hij heeft ons lief in Christus Jezus en wil het beste voor ons.
Hij gaf uit liefde het beste wat Hij had, Zijn eigen Zoon. Wie kan zulk een liefde peilen?

Lezen: Mattheüs 6:25-34