Selecteer een pagina

“Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God”, zegt Johannes in zijn eerste brief (1 Johannes 5:4-5). “Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren” (Johannes 5:1).
Wij, die in Christus kinderen van God zijn, kunnen van ganser harte amen zeggen op deze Goddelijke uitspraken.
Eertijds dood door misdaden en zonden (Efeze 2:1), nu opnieuw geboren, uit God geboren, zijn we Zijn geliefde kinderen geworden. In Christus onze Heer mogen wij dit nieuwe leven, dat wij ontvingen, door geloof leven.
Gods Geest woont nu in ons hart en werkt in ons dat wonderlijke werk des geloofs.
Leven door GELOOF, geloof in Christus Jezus, de opgestane Heer, geloof in wat Gods Geest ons leert uit het Woord van God, is de overwinning die de wereld in ons en rondom ons HEEFT overwonnen.
Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is, vermaant Gods Geest ons in 1 Johannes 2:15.
Geloof werkt door liefde (Galaten 5:6) en onze Heiland heeft gezegd: “ZO iemand Mij liefheeft, die zal Mijn Woord bewaren” (Johannes 14:23).
Als we zo onze Heer liefhebben en Zijn Woord bewaren, hoe zouden we dan de wereld k├╣nnen liefhebben!
Hij, Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te trekken UIT de tegenwoordige boze wereld (Galaten 1:4).
Hoe belangrijk is het voor het kind van God om door geloof het NIEUWE leven te leven. Dit nieuwe leven is: Christus IN ons.
Als we Hem leren kennen in Zijn schoonheid en heerlijkheid, in Zijn genade en liefde, verliest de wereld haar aantrekkingskracht geheel voor ons.
Dan verheugen en verblijden we ons in Hem, Die onze Metgezel is op onze doorreis naar Boven.
Dan is Hij onze vrede, de vrede die ons uittilt boven de omstandigheden en ons doet rusten aan Gods Vaderhart.

Lezen: 1 Johannes 5:1-5