Selecteer een pagina

“Verblijdt u in den Here te allen tijd” (Filippensen 4:4).
Hoe dikwijls proberen wij, kinderen Gods, niet vreugde en troost te vinden op allerlei andere wijzen dan juist in de Heer.
Wij behoren in en door Jezus Christus te leven.
Slechts als wij door geloof leven, als ons leven is afgestemd op Hem, kunnen we ons in Hem verblijden.
“TE ALLEN TIJD”, zegt het Woord. Niet alleen in dagen van vrede en voorspoed, doch vooral in moeilijke dagen. Juist in moeilijke tijden die ons geen vreugde zijn, kunnen we ons IN HEM verblijden. In Hem, niet in onszelf of in onze omstandigheden. “Als droevig zijnde, maar altijd blijde”, zegt Gods Woord in 2 Korinthe 6:10 en hoe dikwijls is dit niet waar in het geloofsleven.
Welk een wonderlijk leven is dat nieuwe leven in ons. Hoe heerlijk is het in innige gemeenschap met onze God en Vader en onze Heiland Jezus Christus te mogen leven. Ons te verheugen in de trouwe zorg van onze hemelse Vader, vrede en blijdschap te vinden in onze Heer en Meester.
Zulk een geloofsleven, dat Christus tot Middelpunt heeft, is vol blijdschap omdat, waar Christus is, altijd blijdschap is.
Alleen in en door Hem kan deze blijdschap volkomen zijn. “Gewen u toch aan Hem, en heb vrede; daardoor zal u het goede overkomen”, lezen we in Job 22:21. Ons aan Christus te gewennen, Zijn wil te leren verstaan!
Welke wending ons leven dan ook zal nemen, in Hem kunnen we te ALLEN tijd onze vreugde vinden. Ook in Thessalonicensen 5:16 lezen we: “Verblijdt u te allen tijd”, en in vers 18: “Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u”. Het is de wil van onze God, dat wij blij en gelukkig zijn in Christus onze Heer, Die Zelf Gods vreugde is. Als wij het oog des geloofs richten op Hem, zullen we onder alles kunnen danken. Gods Geest werkt dat in ons.

Lezen: 1 Thessalonicensen 5:16-24