Selecteer een pagina

Het komt vaak voor dat mensen trouw naar de kerk gaan en in de Bijbel lezen, maar als men hen vraagt: “Bent u een kind van God, bent u behouden”, dan durven ze geen antwoord te geven.
Hoe komt dat toch? Is het omdat ze Gods Woord niet durven geloven of is het omdat ze het gemakkelijker vinden godsdienstig te zijn, God te eren op de wijze die hen goeddunkt en verder hun eigen leven te leven?

Jezus Christus heeft gezegd: “IK BEN DE WEG, EN DE WAARHEID, EN HET LEVEN, NIEMAND KOMT TOT DEN VADER, DAN DOOR MIJ” (Johannes 14:6).

Buiten Jezus Christus is geen leven, alleen maar dood.
Hij Zelf is de Waarheid, Hij Zelf is de Weg tot verlossing, tot God.
Elk mens moet zijn standpunt ten opzichte van Jezus Christus bepalen.
Hij is het Centrum van het heelal, uit Hem en tot Hem vloeit alle leven.

God vraagt geen godsdienst, geen vroomheid.
Hij vraagt van ons Jezus Christus te erkennen als persoonlijke Verlosser en Heer.
Alleen Jezus Christus heeft voor God waarde.
Uitsluitend Jezus Christus!

Geloof in Jezus Christus met geheel uw hart.
Laat Hij de Heer van uw leven zijn.
Alleen dit is eeuwigheidsleven.

Lezen: Hebree├źn 1:1-4