Selecteer een pagina

Toen de Heer Jezus geboren was in de stal van Bethlehem, zei de engel uit de hemel tot de herders: “Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids” (Lukas 2:10-11).
Jezus Christus de Heer is de Heiland, de Zaligmaker geworden.
Hij verliet Zijn eeuwige heerlijkheid, legde Zijn Goddelijke attributen, Zijn Goddelijke waardigheid als Heer, af en werd ons mensen gelijk.
Geen wonder, dat de engelen Gods jubelden, toen Hij werd geboren. Hoe hadden wij Hem nodig!
In Adam terecht gekomen in zonde en dood, machteloos gebonden, zonder enige mogelijkheid de band met de God des levens te herstellen.
Christus, onze Zaligmaker, onze Heiland, heeft de grote kloof tussen God en mens overbrugd door de offerande van Zijn leven.
Hij betaalde voor ons met Zijn bloed.
Wij die in Hem geloven, zijn nu voor eeuwig zalig!
Voor eeuwig, dat is niet alleen toekomst, het is ook nu. Nu, in het dagelijks leven is Hij onze Heiland, onze Zaligmaker, Die ons dag in dag uit van Zijn zaligheid, van Zijn heil doet genieten.
Zijn wondervolle vrede en blijdschap geeft Hij in ons hart.
Ook als het leven moeilijk en vol verdriet is, maakt Hij ons zalig en blij in Hem, omdat Hij met ons samen door dit leven gaat, omdat Hij met ons mede draagt en mede lijdt.
Hij heeft ons lief met een onmetelijke liefde en wil niets liever dan ons leren Hem volkomen te vertrouwen.
Door Gods Woord, door Gods Geest mogen we Hem steeds meer, steeds beter leren kennen als onze Heiland en Zaligmaker.
Hij is, voor ons die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwig heil, van eeuwige zaligheid geworden! (Hebree├źn 5:9).

Lezen: Lukas 2:8-14