Leven door geloof is een wonderlijk en heerlijk geheim, dat alleen kan worden verstaan door kinderen Gods, die zich door Gods Geest laten leiden.
Het is een leven vol vrede, rust en blijdschap, die groter en dieper worden naarmate wij onszelf toevertrouwen aan onze God en Vader en onze Heiland en Heer.
Leven door geloof is geestelijk leven, of beter gezegd, is door de Geest leven.
Het is: “Gelovig tot ons bezit maken, wat God ons in Zijn dierbaar Woord heeft geopenbaard aangaande Jezus Christus Zijn geliefde Zoon en alles wat God ons in Christus heeft geschonken”.
Het Woord van God werkt in hen die GELOVEN (1 Thessalonicensen 2:13).
Alleen zij die zich gelovig buigen onder het gezag van Gods Woord en zich door Gods Geest daaruit laten onderrichten, zullen ervaren de onnaspeurlijke rijkdom van genade en liefde geopenbaard in Christus Jezus onze Heer.
Als we door geloof leven, zullen we ons voortdurend toetsen aan het Woord, ons er door laten corrigeren. Het is een nauwkeurig leven, want het enige doel van leven door geloof is: “HEM, onze Heer en Meester, welbehagelijk te zijn tot eer van God de Vader”.
Het is niet altijd gemakkelijk. Het kost vaak strijd, omdat we eigen wegen dikwijls prettiger vinden, we niet eenswillend met Hem zijn of omdat de boze ons aanvalt.
Geloofsleven is: “Zoeken de dingen die Boven zijn, waar Christus is, gezeten ter rechterhand Gods”.
“Bedenkt de dingen, die boven zijn, NIET die op de aarde zijn” (Kolossensen 3:1-2).
Het is sterven aan je eigen ik en Christus in je beleven.
Dit geloofsleven is met Christus verborgen in God. Door de wereld niet opgemerkt en door vele christenen niet gewaardeerd.
Geloofsleven is: “Christus Die ons lĂ©ven is”.

Lezen: Kolossensen 3:1-4