Selecteer een pagina

“En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is”, zegt het Woord in 2 Korinthe 5:15. Eén is voor allen gestorven, dus zijn zij allen gestorven, zo begint dit vers 15. Het heilig oordeel Gods over de zondige mens is in al zijn ontzetting uitgegoten over Jezus Christus. Hij leed aan het kruis en ging in de dood en in Hem stierven alle mensen. Maar Hij, de Levensvorst, overwon zonde en dood en werd opgewekt. Hij zit nu als Overwinnaar aan Gods rechterhand.
Ieder die in Hem gelooft, is met Hem opgewekt en in Hem een nieuwe schepping geworden (2 Korinthe 5:17).
Hij heeft het eeuwige leven ontvangen. In Hem, Die voor hen stierf, mogen zij leven!
Maar, zo luidt het Woord: “Opdat zij niet voor zichzelf zouden leven, doch voor Hem, Die voor hen gestorven is en opgewekt”. Dat is Gods wil ten aanzien van ons. Niet voor onszelf, doch voor Hem leven!
Het eeuwige leven, dat het nieuwe leven is en dat wij in Christus ontvingen, is altijd gericht op Hem. Wanneer wij Gods Geest, Die in ons woont, toestaan het nieuwe leven in ons te openbaren, leven we niet meer voor onszelf. Dan is Christus ons leven. Elk kind van God is in Christus een nieuwe schepping geworden. Hij is opnieuw geboren.
God heeft door Zijn Geest dat nieuwe leven in ons gelegd. Het is nu aan ons of wij dit leven door geloof willen leven. Uit onszelf kunnen we dat niet, God wil dat door Zijn Geest in ons werken.
Nieuw leven door geloof leven is: Christus als Heer de eerste plaats in ons leven geven.
Hem liefhebben en Zijn Woord bewaren, zodat Hij en onze Vader tot ons kunnen komen en bij ons kunnen wónen (Johannes 14:23).
Niet meer voor onszelf leven, doch HEM in alles behagen (Kolossensen 1:10).

Lezen: 2 Korinthe 5:14-17