Selecteer een pagina

Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende en narigheid in de wereld. Waarom oorlog, haat en nijd.
In Zijn Woord (Mattheüs 4) lezen we hoe de Christus door de satan werd verzocht in de woestijn en Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid aanbood voor één knieval.
Hieruit blijkt wel heel duidelijk, dat satan heer en meester van deze wereld is.
De Heer Jezus zegt dan ook in Johannes 14:30: “Want de overste dezer wereld komt, en heeft aan Mij niets”.

Jezus Christus heeft de macht van satan en dood overwonnen doordat Hij, Gods Zoon, het oordeel Gods over de zonde heeft ondergaan.
Het vonnis over satan is echter nog niet te uitvoer gebracht.
Deze tijd zal eenmaal komen als Christus Zijn regering zal aanvaarden.

Nu nog zwijgt God in Zijn liefde, want als God het kwaad zou oordelen, bleef er niets van ons over.
De tijd waarin wij leven is de tijd der genade. God biedt elk mens uit louter genade verlossing en vrede aan door Zijn Zoon Jezus Christus.
In Hem schonk God ons heel de liefde van Zijn hart.
In Hem kan Hij ons genadig zijn, want Jezus Christus voldeed aan al Gods gerechtigheid.
Zijn verlossing, Zijn genade wordt ons deel door eenvoudig te geloven in deze Verlosser en Zaligmaker. Geloven met je hart.

Lezen: Mattheüs 4:8-11