Selecteer een pagina

De Heer Jezus zei tot Nicodémus: “Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan”.
Water typeert het Woord van God, de Bijbel (Efeze 5:26). Het Woord van God heiligt en reinigt het kind van God (1 Timotheüs 4:5 en Johannes 15:3). Uit Zijn Woord leren we Gods wil verstaan.

Toen wij ons toevertrouwden aan Christus en Hem aanvaardden als onze Heiland en Verlosser, zijn wij geboren uit water en Geest, met andere woorden, wij zijn opnieuw geboren geworden.
Gods Geest heeft ons door het Woord van God er van overtuigd dat wij verloren zondaars waren en niet voor een heilig God konden staan.
Hij heeft ons gewezen op Jezus Christus als Redder, Die op het kruis onze schuld betaalde en door Zijn dood ons verloste van zonde en dood.
Wij zijn nu nieuw geboren kinderen. God ziet ons in Christus gestorven en in Hem opgestaan tot NIEUW leven.

Deze heerlijke feiten kunnen alleen maar geestelijk verstaan worden door geloof.
Het heeft niets te maken met vroom zijn of met een godsdienstig gevoel.
Het is: “Geloven wat Gods Geest ons leert in Gods Woord, dat ons onderwijst en opvoedt en ons Jezus Christus doet kennen, onze dierbare Heiland en Heer”.
Alleen door geloof kan het nieuwe leven in ons openbaar worden.

Lezen: Johannes 3:3-7