Selecteer een pagina

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad”, zong de psalmist in Psalm 119:105.
“Uw Woord”, dat is de Bijbel, het Woord van God, onze lamp, ons licht.
Is dat werkelijk zo in ons leven?
Er is maar één Mens geweest in deze wereld, die dit voor de 100% kan getuigen. Jezus Christus, Gods Zoon en Zoon des mensen, heeft op volmaakte wijze geleefd naar Gods Woord.
Psalm 119 is dan ook een profetische Psalm. Het is Zijn loflied op het Woord van God, op Zijn wet.

Toen God aan Israël Zijn wetten gegeven had, zei Hij tot hen: “Want dat is geen vergeefs woord voor ulieden; maar het is uw leven” (Deut.32:47).
De apostel Johannes noemt de Heer Jezus Christus: “Het Woord des Levens” (1 Johannes 1:1). Christus is volkomen één met het Woord Gods, Hij IS het Woord (Johannes 1:1).
In de Bijbel gaat het alles om Hem of over Hem.
Uitsluitend uit de Bijbel kunnen we God en onze Heiland leren kennen.
Uitsluitend uit de Bijbel kunnen we leren verstaan wat Gods wil is en hoe groot Zijn liefde en genade is voor ons die in Christus Jezus geloven.
Gods Geest wil in ons het nieuwe leven bewerken, doch dat kan alleen via het Woord van God.
Dit Woord lezen en herlezen, geloven wat God ons er in vertelt!
Hoe meer we dat Woord verstaan, hoe groter de aanbidding in ons hart wordt voor Gods onuitsprekelijke gave, de Bijbel, Zijn dierbaar Woord.
Het Woord leert ons kennen de liefde en trouwe zorg van onze God en Vader en doet ons zien welk een wonderbare en heerlijke Heiland wij hebben.

Het is onze troost en onze steun, ons licht op ons pad door deze duistere wereld.

Lezen: Johannes 1:1-4