Selecteer een pagina

Wat is het eigenlijk een wondere zaligheid te weten, dat wij gerechtvaardigd zijn voor een heilig God.
Als we het goed indenken, kunnen we zo volkomen in stemmen met Romeinen 5:1: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben VREDE bij God, door onzen Heere Jezus Christus”.
Het is een heerlijke en ook blijvende vrede, die ons nooit ontnomen kan worden.
De schuldenlast die op ons lag was zó groot, er was geen enkele mogelijkheid ervan bevrijd te worden, zelfs niet “op afbetaling”, want wij bezaten NIETS wat voor God waarde had.
Sommigen denken wel dat ze God nog iets kunnen aanbieden en ze doen hun uiterste best om goed en vroom te leven of om Zijn wet te houden.
Hun “papieren” zijn volkomen waardeloos, want Gods oordeel is: ” Er is NIEMAND rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen 3:10-18).

Er is IEMAND in deze wereld gekomen, Die onmetelijk rijk was. Jezus Christus, Gods Zoon, werd Zoon des mensen.
Hij heeft met Zijn leven en sterven een volkomen verlossing teweeggebracht. Hij betaalde voor u, voor mij, alles “tot de laatste cent”.
Het bewijs dat Zijn betaling voor de volle 100% door God is geaccepteerd, is dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, Hem uitermate heeft verhoogd en Hem een Naam boven alle naam heeft gegeven.
Door deze Heer, die uitermate verheven is, is vrede gemaakt door het bloed van Zijn kruis (Kolossensen 1:20). Nu is Hij Zelf onze vrede bij God.
De Heer Jezus gelovig aanvaarden als Heiland en Verlosser maakt ons vrij van zonde en schuld en stelt ons rechtvaardig voor God.
De rechtvaardigheid die Christus voor ons verwierf, wordt ons aangerekend en nu zijn wij voor eeuwig vrij. Hij is om onzentwil arm geworden, terwijl Hij rijk was (2 Korinthe 8:9).
In Hem zijn wij onmetelijk rijk, want in Hem gerechtvaardigd zijnde, mogen we als blijde kinderen Gods door het leven gaan en zullen we eens deelgenoten zijn van Zijn heerlijkheid.

Lezen: Romeinen 4:24-25 – 5:1-12