Selecteer een pagina

De Here Jezus heeft gezegd, dat Hij niet gekomen is om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood en zo is de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Romeinen 5:12).
Ieder mens, hoe goed hij ook is in eigen oog, is voor God dood in de zonde.
Niemand heeft een mogelijkheid om zichzelf uit deze dood te verlossen.

Velen pogen Christus na te volgen als voorbeeld van goedheid en liefde.
God is echter heilig en rechtvaardig en vraagt niet van ons om onze best te doen, doch eist een VOLKOMEN gerechtigheid.

Jezus Christus, Gods Zoon, is in de dood gegaan en heeft het loon der zonde voor ons betaald.
Hij, de Heilige en Rechtvaardige betaalde met Zijn bloed, Hij stierf voor zondaars.
Hij is opgestaan uit de dood en zit nu aan de rechterhand van de Majesteit in de Hoge (Hebreeën 1:3).
Hij heeft de dood overwonnen.

Ieder mens die gelooft in Hem, Die dat geweldige verlossingswerk volbracht heeft, gaat over uit de dood in het leven.
Dit eeuwige leven is Gods genadegave aan degenen die geloven dat Jezus Christus met Zijn bloed hen heeft vrijgekocht uit de macht van zonde en dood. Zij ontvangen dan dit nieuwe leven, het ware leven dat eeuwig is, en Gods Geest in het hart.

Lezen: Markus 2:15-17