Selecteer een pagina

Het is bedroevend te moeten opmerken hoe weinig vele christelijke liederen en gebeden getuigen van geloof in Gods Woord.
In talloze liturgieën bidt de gemeente: “Heer erbarm U onzer, Christus erbarm U onzer”.
Dikwijls zingt men: “Zend Heer Uw licht en waarheid neder …” (Psalm 43).
Het lied: “Heer ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; laat ook van die milde regen, druppelen vallen op mij neer”, wordt vaak en met veel overgave gezongen.

God, die vol erbarming was voor de verloren mens, heeft in Zijn grote liefde Zichzelf aan ons gegeven in Zijn geliefde Zoon. Hij hééft Zich over ons erbarmd. Christus hééft Zich over ons erbarmd door Zijn leven voor ons te geven. God hééft Zijn licht en Waarheid neergezonden. Jezus Christus IS het Licht en de Waarheid.
Voor de psalmist was het nog toekomst, voor ons is het heerlijke werkelijkheid.
In Christus hééft God ons gezegend met elke geestelijke zegen (Efeze 1:3).
In Christus hééft Hij ons ALLES geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort (2 Petrus 1:3).

Als wij Hem op Zijn Woord geloven, wordt ons hart vervuld met dank en aanbidding.
Dank voor Zijn erbarming, dank voor Zijn onmetelijke zegeningen ons geschonken in Christus Jezus.
Dank voor Christus Jezus Zèlf, onze dierbare Heiland en Heer, ons Licht en onze Waarheid.

Laat ons gebed en ons lied toch getuigen van ons geloof in Gods dierbaar Woord.

Lezen: Efeze 2:4-6