Selecteer een pagina

Sola scriptura

Alleen door de Schrift (Bijbel), dat is wat sola scriptura betekent.

Het is een van de bekende sola’s. Samen met ‘alleen door geloof’ (sola fide), ‘alleen door genade’ (sola gratia), ‘alleen Christus’ (solus Christus) en ‘God komt alle eer toe’ (soli gloria) vormt dit een mooi geheel.

Voor het kennen van deze basiswaarheden is de Bijbel de enige juiste bron. Het doorgronden van de Bijbel is essentieel om recht te kunnen doen aan de waarheid.

Op grond van de Bijbel biedt onafhankelijke Bijbelstudies, gebaseerd op de Bijbel om inzicht te geven in Bijbelse waarheden.

Hebreeen 4:12

Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart.