Reuzen in de Bijbel

In de Bijbel wordt enkele malen over reuzen gesproken. Bekende passages zijn die over de twaalf verspieders en over David en Goliath. Als we echter verder kijken, blijkt dat er in de dagen van Jozua zo’n zeven reuzenvolkeren in en rond Israël woonden. En na wat onderzoek komen ook de verbanden tussen deze volkeren aan het licht. Veel mensen haken evenwel af als er over de oorsprong van deze reuzen wordt gesproken. Als de Bijbel zegt dat zij kinderen zijn van engelen en mensen, leggen zij dit liever op een manier uit die daar verre van is. Toch is dit de meest Bijbelgetrouwe wijze om te verklaren waar de reuzen vandaan komen. Zij doet de grondtekst het minst geweld aan en alle relevante Bijbelverzen vallen op hun plaats. Ook de wereld van gevallen engelen en demonen wordt middels deze verklaring duidelijk.

Ik heb geprobeerd om alle relevante Bijbelteksten, voor zover ik die kon vinden, in een logisch verhaal te presenteren en die vooral vanuit een taalkundige achtergrond van commentaar te voorzien.

A. Korf

DOWNLOAD HIER HET ARTIKEL IN PDF

 

Note van de webmaster
Het artikel is vanwege complexiteit alleen als PDF te downloaden.