De vrouw in het Nieuwe testament

Omdat onder de gelovigen de positie van de vrouw in de Gemeente de afgelopen jaren vaak ter discussie staat, zijn de teksten die hier aanleiding toe geven, eens op een rijtje te gezet zonder conclusie te trekken. Dit wordt aan de lezer zelf overgelaten. Het document is bedoeld als (zelf) studiemateriaal.

Inhoudsopgave

 1. Korte inleiding 
 2. De evangeliën 
 3. De Handelingen
 4. De brief van Paulus aan de Gemeente in Rome
 5. De eerste brief van Paulus aan de Gemeente in Korinthe
 6. De brief van Paulus aan de Gemeente in Galatië
 7. De brief van Paulus aan de Gemeente in Efeze
 8. De brief van Paulus aan de Gemeente in Kolosse
 9. De eerste brief van Paulus aan Timotheüs
 10. De brief van Paulus aan Titus
 11. De brief van Paulus aan de Hebreeën
 12. De eerste brief van Petrus
 13. De Openbaring van Jezus Christus aan Johannes
 14. Samenvatting

Download hier het PDF bestand