Selecteer een pagina

14 juni

De openbaring van het NIEUWE leven met al zijn facetten kan gebracht worden onder één noemer: “Leven door geloof”.”Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven” (Romeinen 1:17, Hebreeën 10:38).”MIJN rechtvaardige”, zegt Hebreeën...

13 juni

In Exodus 21:1-6 lezen we, dat als een Israëliet een Hebreeuwse knecht koopt, deze hem niet langer dan zes jaar mocht dienen. In het zevende jaar moet de knecht vrijgelaten worden. Als de knecht nadrukkelijk zegt, dat hij zijn heer liefheeft en niet weg wil gaan, zal...

12 juni

“Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend”, zei de Heer Jezus (Johannes 10:14).In Johannes 2:24 lezen we, dat de Heer allen kent. En dat Hij niet van node had, dat iemand getuigen zou van den mens; want Hij Zelf wist, wat...

11 juni

Jezus Christus, Gods Zoon, is volgens Gods Woord het Lam GODS (Johannes 1:29,36).In 1 Petrus 1:19 wordt van Hem gezegd: “Een onbestraffelijk en onbevlekt Lam”. Hij is in de eerste plaats het Lam van GOD.Toen Abraham Izak moest offeren op de berg Moria en...

10 juni

Wat is het eigenlijk een wondere zaligheid te weten, dat wij gerechtvaardigd zijn voor een heilig God.Als we het goed indenken, kunnen we zo volkomen in stemmen met Romeinen 5:1: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben VREDE bij God, door onzen...

9 juni

“Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil. Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen”, zingt David in Psalm 62:2-3.Deze woorden zijn in de eerste plaats profetisch. Zij doen ons het...

8 juni

“Opdat ik CHRISTUS moge gewinnen. En in HEM gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof” (Filippensen 3:8b-9).”Opdat ik...