Wanneer is de opname
Deel VII | Johannes 14: Al weer enige tijd geleden verscheen een serie over de vraag: ‘Wanneer is de opname?’ Hierin werd systematisch uiteengezet waarom de opname samenvalt met de fysieke wederkomst van de Heere Jezus.
Vervreemd van het burgerschap Israels
Goed vertaald of verkeerd begrepen?
Toelichting op de brief van Paulus aan de Hebreeen
Een verhandeling over de brief aan de Hebreeën.
Betekenis brood en beker
Een toelichting op het avondmaal, wat betekend dit als we brood en beker met elkaar delen?
De sabbat
Tegenwoordig gaan veel christenen terug naar het Oude Testament en zijn van mening dat men Joodse tradities, zoals het houden van de sabbat, weer in acht moet nemen. Ook het vasten en het Loofhuttenfeest zijn weer in trek.
Is dit eigenlijk wel wat de Bijbel ons leert?
Boven natuurlijke wijsheid
Kenmerk van de Geestelijke volwassenheid, HSV geciteerd.
De oren doorboord
De oren doorboord (Psalm 40:7), een lichaam toebereid (Hebreeën 10:5)
Leven en Overvloed
De welvaart evangeliën kritisch bekeken vanuit de schrift!
Strijden tegen de zonde
Wat leert de schrift ons over o.a. de dagelijkse strijd tegen zonde.
Ruth en de verlossing
Een van de bekende verhalen in de Bijbel is het verhaal van Ruth. Naast dat het een prachtig verhaal is met een goed einde, heeft het ook een diepere betekenis en staan er ook lessen in voor de gelovige van vandaag.
De vrouw in het Nieuwe testament
Een opsomming, voor zelfstudie, van teksten over de positie van de vrouw in het Nieuwe testament.
Goud of hout
Hemels werk of aards werk? Goud of hout! Een overdenking.
Jezus Christus Zoon van God III
Wie was de Heere Jezus in de jaren dat Hij hier op aarde was? Op deze vraag worden door de gelovigen verschillende antwoorden gegeven. De ene zegt dat Hij 100% God en 100% mens was. Deel 3.
Leeftijden van de Aartsvaders
In dit artikel de diverse leeftijden van Abraham, Izak, Jakob en Jozef.
Jezus Christus Zoon van God II
Wie was de Heere Jezus in de jaren dat Hij hier op aarde was? Op deze vraag worden door de gelovigen verschillende antwoorden gegeven. De ene zegt dat Hij 100% God en 100% mens was. Deel 2.
De brief van Judas
Een uitleg over een vrij onbekende brief bij christenen.
Zonde tot de dood en zonde niet tot de dood II
Een toelichting over zondigen tot de dood en leven naar zijn wil en dus niet kunnen zondigen tot de dood. Deel II.
Zonde tot de dood en zonde niet tot de dood
Een toelichting over zondigen tot de dood en leven naar zijn wil en dus niet kunnen zondigen tot de dood. Deel I.
Wij kunnen niet zondigen
Of wel? We zijn verlost van zonde en wet! Heilig u, want Hij is heilig.
Wanneer is de opname VI
Hoe zit het met de wederhouder? Deel 6 van de serie "wanneer is de opname?" Lees ook deel I, II, III, IV en deel V van deze serie. Door br. G. Boersma.
Het zoonschap in Romeinen 8 en Galaten 4
Zijn wij al Zonen Gods of worden wij tot Zonen benoemd in de (Zijn) toekomst.
Door br. K. Boersma.
Wanneer is de opname V
Wij zullen verlost worden van de toorn. Deel 5 van de serie, "wanneer is de opname?" Lees ook deel I, II, III en deel IV van deze serie.
Door br. G. Boersma.
Wanneer is de opname IV
De dag des Heeren komt onverwacht. Deel 4 van de serie, "wanneer is de opname?" Lees ook deel I, II en III van deze serie.
Door br. G. Boersma.
Vrij van de zonde en de wet
De Heere dienen, niet onder de wet en de zonde, maar door Genade. In nieuwheid van Geest, niet in oudheid van letter.
Door Br. K. Boersma
Wanneer is de opname III
Hoe zit het met Israël en de 70e week? Deel 3 van de serie, "wanneer is de opname?" Lees ook deel I en deel II van deze serie.
Door br. G. Boersma.
Wanneer is de opname II
Waarom gaan we Christus tegemoet in de lucht? Deel 2 van de serie, "wanneer is de opname?" Lees ook het eerste deel: "wat zijn de kenmerken?"
Door br. G. Boersma.
Wanneer is de opname I
Deel I - wat zijn de kenmerken? Eén van de meest gestelde vragen onder gelovigen: wanneer is de opname?
Lees ook Deel 2. Door br. G. Boersma.
Reuzen in de Bijbel
In de Bijbel wordt enkele malen over reuzen gesproken. Denk aan Goliath, de reuzenvolkeren in de dagen van Jozua. Een artikel, in PDF, door A. Korf.
De vervallen hut van David is al opgericht
In Handelingen vinden we een verslag van een vergadering van apostelen en oudsten over de vraag of de heidenen zalig kunnen worden zonder besneden te worden.
De doorn van Paulus
Er is al veel gefilosofeerd over de doorn van Paulus. Is het dit of is het dat? Maar men moet tekstgedeelten lezen in de context.
De Heere Jezus volgen in de voetwassing
Johannes beschrijft in zijn evangelie dat de Heere Jezus de voeten wast van Zijn discipelen. Na die voetwassing zegt de Heere Jezus dat Hij dit tot voorbeeld heeft gedaan voor hen, zodat zij dit voorbeeld zouden volgen.
Hoop en verwachting
Genomen uit: Band des vredes, Jan. 1948, Jb. Klein Haneveld
Wordt vervuld met de Geest
"Wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest". ( Ef. 5 : 18) Jb. Klein Haneveld
Hoe wordt de mens behouden
Eén van de meest controversiële vragen in het leven van de mens is de vraag wat er gebeurt na zijn sterven. Is men ‘behouden’ of gaat men ‘verloren’?
Het enige nodige II
Het is van het grootste belang, dat wij waarachtige kennis van Christus hebben. Jb. Klein Haneveld
Het enige nodige I
Er is één ding, dat een Christen meer nodig heeft, dan iets anders, EEN ding, waarop al het andere rust en waartoe al het andere weerkeert. Aug. 1947, Jb. Klein Haneveld
Farao
Genomen uit: Band des Vredes Febr 1946, Hessel C. van der Flier.
Rechter en Redder
Wij gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Here Jezus Christus. K. Rozendal
De Wedergeboorte
Band des vredes december 1940, K.Rozendal
Christelijke levenswandel
Band des vredes mei/juni 1940, K. Rozendal
Het Melchizedeks Priesterschap
Genomen uit: Band de vredes Febr. 1946 - J. Kits
Christus onze voorspraak
Genomen uit: Band des vredes, Febr. 1946 - Jb. K.H.
Bewaar mij o God
Overgenomen uit: Band des vredes, augustus 1947 - A.K.H.
Christelijke ervaring
Artikel van Klaas Rozendal. Overgenomen uit Band des Vredes, december 1940.
De Christelijke hoop
Want wij zijn in hope zalig geworden. Romeinen 8 vers 24.
Davids troon
Want zo zegt de HEERE: Aan David zal niet worden afgesneden een Man, Die op den troon van het huis Israels zitte.
Het eerstgeboorterecht deel IV
In Hem is de gemeente een Gemeente van eerstgeborenen.
Het eerstgeboorterecht deel III
God bepaalt wie voor Hem belangrijk is en wie Hij zegent.
Het eerstgeboorterecht deel II
Vervolg van deel I: Het eerstgeboorterecht dat bij de oudste zoon hoort.
Het eerstgeboorterecht deel I
Wat zegt de Bijbel eigenlijk over het eerstgeboorterecht en welke betekenis heeft dit voor ons.
Romeinen 11
Na vele vragen over Romeinen 11 probeer ik dit hoofdstuk kort en duidelijk uit te leggen.
Whats in a Name
Je vraagt je soms weleens af welke hoedanigheden allemaal bij de Here Jezus horen, want: beseffen we eigenlijk wel goed wie Hij is?
Totdat de dag aanlichte
Gedurende de heilsgeschiedenis verzameld en verlost God Zich een volk uit de mensen.
Jezus Christus Zoon van God
Wie was de Heere Jezus in de jaren dat Hij hier op aarde was? Op deze vraag worden door de gelovigen verschillende antwoorden gegeven. De ene zegt dat Hij 100% God en 100% mens was.
Melk en vast voedsel I
En wij spreken wijsheid onder de (geestelijk) volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld, en ook niet van de leiders van deze wereld, die tenietgedaan worden.
Melk en vast Voedsel II
De vraag die we nog moeten beantwoorden is: Wat is melk en wat is vast voedsel?