Selecteer een pagina

“Ik ben de WARE Wijnstok”, zegt de Heer Jezus in Johannes 15:1.
God heeft Zijn volk Israël ook met een wijnstok vergeleken. In Psalm 80:9 staat, hoe Hij deze wijnstok uit Egypte heeft overgebracht en heidenen heeft verdreven om hem te planten.
In Jesaja 5 klaagt de Heer over Israël, Zijn wijngaard, die zo goed door hem is verzorgd en die toch geen goede, doch stinkende druiven voortbracht.
Israël heeft Gode geen vruchten gedragen. Het wendde zich van God af en ging zijn eigen gekozen weg.
“Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen, die verre zijn, en dengenen, die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen” (Jesaja 57:19).
Zo profeteerde God door Zijn profeet Jesaja.
Deze profetie is vervuld ten aanzien van ons, die geloven en zal eenmaal tot volheid komen in het 1000-jarig rijk des vredes.

In Jezus Christus de ware Wijnstok heeft God vrede gegeven voor hen die verre waren (dat zijn de niet-joden) en voor hen die nabij waren (dat zijn de joden). Dat staat in Efeze 2:17.
Alleen in en door de Ware Wijnstok is het mogelijk om Gode vrucht te dragen en Zijn vrede te genieten.
Buiten Christus is alles dor en dood.
Vroeger sprak God tot de mens door Israël en Zijn profeten, in deze laatste dagen heeft Hij door Jezus Christus Zijn Zoon gesproken (Hebreeën 1:1).
Zolang Israël Christus niet erkent als Zijn Messias zal er een bedekking over hun hart blijven (2 Korinthe 3:14-16) en zullen zij dor en onvruchtbaar zijn voor God. Ook voor ons geldt het Woord: “Ik ben de ware Wijnstok”.
Alleen in Hem kunnen we vruchtbaar zijn voor onze God en Vader.
Christus is de WARE Wijnstok, zonder Hem zijn wij niets. IN Hem groeien en bloeien wij en worden wij vervuld met de vrucht van gerechtigheid die door Jezus Christus is tot heerlijkheid en prijs van God (Filippensen 1:11).

Lezen: Johannes 15:1-5