Selecteer een pagina

“Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde” (Johannes 15:10), heeft de Heer gezegd, en: “Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken” (Johannes 14:23).
Het is dus een wisselwerking.
Als we in de liefde van onze Heer willen blijven, moeten we Zijn geboden bewaren en als we Hem liefhebben houdt dat in, dat we Zijn geboden bewaren. Eigenlijk is dit heel logisch en eenvoudig. Als een kind veel van vader of moeder houdt, zal het graag doen wat van hem gevraagd wordt. Als een ondergeschikte liefde en achting voor zijn baas heeft, zal hij met plezier zijn bevelen opvolgen.

De geboden van de Heer bewaren, betekent niet alleen maar ze opbergen in je hart, doch ook je ernaar richten. Zijn geboden vinden we in de Bijbel, zij zijn de Bijbel, Gods Woord.
Het is de Geest van God, Die Zijn geboden, Zijn Woord, in ons hart tot leven wekt.
De Heer Jezus heeft gezegd, dat Hij ons liefheeft, zoals God de Vader Hem liefheeft (Johannes 15:9). Als we Hem op Zijn Woord geloven, kan het niet anders of deze grote, eeuwige liefde reflecteert in ons hart tot wederliefde. Hem liefhebben, wekt het verlangen op Hem meer en beter te leren kennen. Om te leven zoals Hij wil dat we leven zullen. In Zijn liefde blijven, is ons buigen over Zijn Woord om te leren verstaan, wat Hem welbehagelijk is.
In Zijn liefde blijvend, gaat het geloof in ons werken, want geloof werkt door liefde (Galaten 5:6).
Geloven in Zijn wonderbare, Goddelijke liefde, erin gaan staan en zo het geloofsleven leven dat Gods Geest in ons werkt.
BLIJVEN in de liefde van Hem, Die ons zo duur heeft gekocht. Het is Zijn hartewens, omdat Hij ons zo liefheeft, want dit heeft Hij tot ons gesproken, opdat Zijn blijdschap in ons zou zijn.

Lezen: Johannes 15:9-14