Selecteer een pagina

Er wordt vaak gezegd: “Het Woord van God is IN de Bijbel”. Gedeelten uit de Bijbel, die men niet begrijpt of waarvan men meent dat ze elkaar tegenspreken, worden niet serieus genomen of geheel terzijde geschoven.

De GEHELE Bijbel is het geïnspireerde Woord van God en daarom kunnen er geen tegenstrijdigheden in voorkomen.
Omdat de Bijbel Gods Woord is, kan zij uitsluitend verstaan worden door iemand die in Christus Jezus gelooft en zich door de Heilige Geest laat onderrichten.
De natuurlijke (ongeestelijke) mens kan de dingen van God, die geestelijk zijn, niet verstaan volgens 1 Korinthe 2:12-14. Hij is geestelijk blind.
Net zo min als een blinde de kleuren van de regenboog kan zien, kan een mens die geestelijk blind is, de dingen van Gods Geest onderscheiden.

Gods Geest toont ons in de Bijbel de gehele geschiedenis van Gods weg met de mens vanaf het begin tot het einde der tijden.
Deze geschiedenis omvat verschillende bedelingen, elk met hun eigen structuur. Wij moeten b.v. niet Gods beloften die voor Zijn volk Israël bestemd zijn, toepassen op ons, die uit de heidenen voortgekomen zijn. God gaat met dat volk een andere weg dan met ons, die in deze genadetijd leven.
Wij moeten ook goed voor ogen houden, dat het kruis van Jezus Christus en Zijn opstanding een radicale omkeer hebben gebracht in de verhouding van God en mens.
Het is het grote keerpunt in de geschiedenis der mensheid. Het heeft ons gebracht in deze tijd van genade en nu is er voor elk mens maar één zaak het allerbelangrijkste en dat is n.l. in welke verhouding hij staat tot Jezus Christus.
Alleen hij, die door de Heilige Geest overtuigd, gelooft in Christus Jezus, is door deze Geest opnieuw geboren.
Als zulk een herboren mens zich GELOVIG buigt over Gods Woord, en zich stelt onder de leiding van de Heilige Geest, ontvangt hij verlichte ogen des harten om Gods Woord te leren verstaan.

Lezen: Efeze 1:15-18