Wanneer is de opname
Deel VII | Johannes 14: Al weer enige tijd geleden verscheen een serie over de vraag: ‘Wanneer is de opname?’ Hierin werd systematisch uiteengezet waarom de opname samenvalt met de fysieke wederkomst van de Heere Jezus.
Lees het artikel ›

Zonde tot de dood en zonde niet tot de dood
Een toelichting over zondigen tot de dood en leven naar zijn wil en dus niet kunnen zondigen tot de dood. Deel I.
Zonde tot de dood en zonde niet tot de dood II
Een toelichting over zondigen tot de dood en leven naar zijn wil en dus niet kunnen zondigen tot de dood. Deel II.
De brief van Judas
Een uitleg over een vrij onbekende brief bij christenen.
Leeftijden van de Aartsvaders
In dit artikel de diverse leeftijden van Abraham, Izak, Jakob en Jozef.
Goud of hout
Hemels werk of aards werk? Goud of hout! Een overdenking.
Strijden tegen de zonde
Wat leert de schrift ons over o.a. de dagelijkse strijd tegen zonde.
De oren doorboord
De oren doorboord (Psalm 40:7), een lichaam toebereid (Hebreeën 10:5)
Boven natuurlijke wijsheid
Kenmerk van de Geestelijke volwassenheid, HSV geciteerd.
De sabbat
Tegenwoordig gaan veel christenen terug naar het Oude Testament en zijn van mening dat men Joodse tradities, zoals het houden van de sabbat, weer in acht moet nemen. Ook het vasten en het Loofhuttenfeest zijn weer in trek.
Is dit eigenlijk wel wat de Bijbel ons leert?
Betekenis brood en beker
Een toelichting op het avondmaal, wat betekend dit als we brood en beker met elkaar delen?
Toelichting op de brief van Paulus aan de Hebreeen
Een verhandeling over de brief aan de Hebreeën.
(NIEUWE STUDIE)
HET VERHAAL VAN BILEAM

Numeri 22-25 en 31


Opmerking:
1. Er is gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling.
2. Het woord 'HEERE' in de geciteerde teksten is het Hebreeuwse woord יהוה (JeHoVaH)