Vervreemd van het burgerschap Israels
Goed vertaald of verkeerd begrepen?
Lees het artikel ›

De Wedergeboorte
Band des vredes december 1940, K.Rozendal
Zonde tot de dood en zonde niet tot de dood
Een toelichting over zondigen tot de dood en leven naar zijn wil en dus niet kunnen zondigen tot de dood. Deel I.
Zonde tot de dood en zonde niet tot de dood II
Een toelichting over zondigen tot de dood en leven naar zijn wil en dus niet kunnen zondigen tot de dood. Deel II.
De brief van Judas
Een uitleg over een vrij onbekende brief bij christenen.
Leeftijden van de Aartsvaders
In dit artikel de diverse leeftijden van Abraham, Izak, Jakob en Jozef.
Goud of hout
Hemels werk of aards werk? Goud of hout! Een overdenking.
Strijden tegen de zonde
Wat leert de schrift ons over o.a. de dagelijkse strijd tegen zonde.
De oren doorboord
De oren doorboord (Psalm 40:7), een lichaam toebereid (Hebreeƫn 10:5)
Boven natuurlijke wijsheid
Kenmerk van de Geestelijke volwassenheid, HSV geciteerd.
De sabbat
Tegenwoordig gaan veel christenen terug naar het Oude Testament en zijn van mening dat men Joodse tradities, zoals het houden van de sabbat, weer in acht moet nemen. Ook het vasten en het Loofhuttenfeest zijn weer in trek.
Is dit eigenlijk wel wat de Bijbel ons leert?
Betekenis brood en beker
Een toelichting op het avondmaal, wat betekend dit als we brood en beker met elkaar delen?
Toelichting op de brief van Paulus aan de Hebreeen
Een verhandeling over de brief aan de Hebreeƫn.
(NIEUW)
STUDIE MATERIAAL

De vrouw in het Nieuwe Testament


Hebreën 4:15 en 16
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter 
bekwamer tijd.